ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΩΝ - ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ :  Πληρώνετε  ηλεκτρονικά  τα μεγαρόσημα  στην διεύθυνση   της Γενικής  Γραμματείας  Πληροφοριακών συστημάτων   μπαίνοντας  με  τους  κωδικούς  σας  taxisnet στην  εφαρμογή του  e-παράβολο   αναζητώντας τον κωδικό 1375 (μεγαρόσημο πολλαπλών χρήσεων).

Οδηγίες για την ηλεκτρονική πληρωμή του e-παραβόλου πατείστε ΕΔΩ

Για πληροφορίες, συνυποβαλόμενα δικαιολογητικά, καθώς και το έντυπο της κάθε αίτησης, επιλέξετε παρακάτω:

 
 
 
 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 8.10.23