Το πολτικό τμήμα του Μονομελούς του Πρωτοδικείου χωρίζεται σε δύο τμήματα.

Επιλέξτε το αντίστοιχο τμήμα για περισσότερες πληροφορίες: 

Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας                                    Τμήμα Τακτικής-Ειδικής  Διαδικασίας

 Οι συνεδριάσεις των πολιτικών δικαστηρίων  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης λαμβάνουν χώρα κάθε 2η, 3η  και 4η Πέμπτη κάθε μήνα στις 10:00 π.μ. εκτός αργιών.

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 8.10.23