Προϊστάμενος Διεύθυνσης Γραμματείας του Πρωτοδικείου Κοζάνης είναι ο Νικόλαος Δράμαλης (κεντρική είσοδος, 3ος όροφος,  πρώτο γραφείο αριστερά)

Τηλέφωνο Επικοινωνίας είναι: 24610 22741    

Στο Γραφείο αυτό επίσης:

- Εκδίδεται η Επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης σε δικαστικά έγγραφα

- Αποζημιώνονται  οι μάρτυρες που έχουν κληθεί από το Δικαστήριο για τα έξοδα πορείας και διαμονής τους, οι οποίοι είχαν καταθέσει την ημέρα του Δικαστηρίου  αίτηση στην αντίστοιχη υπηρεσία

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 8.10.23