Συντεταγμένες Δικαστικού  Μεγάρου | latitude: 40.304021683863894, longitude: 21.786221265138014