Εκουσίας Μονομελούς

Το  Τμήμα  Εκουσίας Δικαιοδοσίας Μονομελούς  στελεχώνεται  από την υπάλληλο Μαρία Καλαϊτζοπούλου.

Βρίσκεται στον 2ο όροφο γραφείο 10 (συστεγάζεται με το γραφείο του Πολυμελούς).

Τηλέφωνο  επικοινωνίας: 24610 40002, e-mail: mkalaitzopoulou@protodikeio-kozanis.gov.gr

Στο τμήμα αυτό  κατατίθενται αιτήσεις με αντικείμενο ακούσιας νοσηλείας, δικαστικής συμπαράστασης, υιοθεσιών, λύσεως εταιριών, αναγνώρισης απόφασης αλλοδαπής, εφέσεις υπερχρεωμένων κ.α. και δημοσιεύονται οι αντίστοιχες αποφάσεις