Τακτική Διαδικασία Ειρηνοδικείου

Το τμήμα τακτικής διαδικασίας Ειρηνοδικείου, βρίσκεται στον 1ο όροφο του δικαστικού μεγάρου και στελεχώνεται από τους υπαλλήλους Όλγα Μπάρμπα, Ελένη Γκουγκουλάρα, Δημήτριο Ματιάκη.

Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 24610 37499.

Στο γραφείο αυτό κατατίθενται αιτήσεις για νομική βοήθεια σε υποθέσεις Ειρηνοδικείου, αγωγές μικροδιαφορών και συναινετικές προσημειώσεις υποθήκης.

Υπόδειγμα αίτησης νομικής βοήθειας για υπόθεση Ειρηνοδικείου:   ΕΔΩ

Υπόδειγμα αγωγής μικροδιαφορών: ΕΔΩ

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ

Οδηγίες για την κατάθεση Συναινετικών Προσημειώσεων  και δικαιολογητικά  ΕΔΩ

Υπόδειγμα απόφασης συναινετικής προσημείωσης υποθήκης:  ΕΔΩ