Τακτική-Ειδική Μονομελούς

Το  Τμήμα  Τακτικής – Ειδικής Διαδικασίας  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης βρίσκεται στον 2ο όροφο (κεντρική είσοδο πρώτο γραφείο δεξιά) και στελεχώνεται  από τους υπαλλήλους:

Δέσποινα Αλεξοπούλου (τακτική)   Σωτήρη Διαμαντόπουλο (ειδική).

Στο τμήμα αυτό κατατίθενται αγωγές και αιτήσεις που αφορούν στην τακτική και στην ειδική διαδικασία και δημοσιεύονται οι αντίστοιχες αποφάσεις.

Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι  24610 26759