Εισαγγελία Πρωτοδικών

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών  Κοζάνης στεγάζεται στο Δικαστικο Μέγαρο Κοζάνης στο 2ο όροφο.

Πατήστε στο  τμήμα που επιθυμείτε για να βρεθείτε στο αντίστοιχο μενού της ιστοσελίδας

Προϊστάμενος της Γραμματείας

Εκτέλεση

Μηνύσεις

Μονομελές

Ποινικό Μητρώο

Τριμελές

Βουλεύματα