Εκτέλεση

Το Τμήμα Εκτέλεσης βρίσκεται στο 2ο όροφο και  στελεχώνεται από την υπάλληλο Κατερίνα Ζάπτση

Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι: 24610 42278