Κατηγορία Συχνές ερωτήσεις

Σωματεία – Ειρηνοδικείο

Για Αναγνώριση ή Τροποποίηση Σωματείου στο Ειρηνοδικείο ποιά έγγραφα κατατίθονται ; Παρακάτω μπορείτε να  δείτε τα έγγραφα που απαιτούνται για…