Διεύθυνση Γραμματείας Εφετείου

Το γραφείο του Προϊστάμενου Διεύθυνσης Γραμματείας του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας και του τμήματος του Μικτού Ορκωτού Εφετείου (ΜΟΕ), είναι στον 3ο όροφο και στελεχώνεται από τον  Αθανάσιο Ταγάρα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας είναι  24610 23863,  email: efdytmak@otenet.gr