Πρωτοδικείο

Πληροφορίες για τις Ευρωεκλογές 2024 Εδώ

Τα γραφεία του Πρωτοδικείου Κοζάνης στεγάζονται στο Δικαστικό Μέγαρο Κοζάνης.

Πατήστε στο  τμήμα  που επιθυμείτε για να βρεθείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα:

Τμήματα Τηλέφωνο Όροφος
Ανάκριση ΜΟΔ 24610 22115 1ος όροφος
Ασφαλιστικά Μέτρα 24610 26837 1ος όροφος
Βουλεύματα 24610 22115 1ος όροφος
Διαταγές  Πληρωμής 24610 26837  1ος όροφος
Μονομελές Εκουσίας 24610 40002 2ος όροφος
Μονομελές Τακτικής-Ειδικής 24610 26759 2ος όροφος
Νομική Βοήθεια 24610 40005 2ος όροφος
Πιστοποιητικά 24610 40005 2ος όροφος
Ποινικό  Τμήμα 24610 40001 2ος όροφος
Πολυμελές 24610 40002 2ος όροφος
Προϊστάμενος  Γραμματείας Πρωτοδικείου 24610 22741 3ος όροφος
Σφραγίδα  (Apostille) της Χάγης 24610 22741 3ος όροφος

Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Κοζάνης είναι ο Σωτήριος Λέγγος με τηλέφωνο επικοινωνίας 24610 40005