Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας

 Το Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας στεγάζεται στο Δικαστικό Μέγαρο Κοζάνης στον 3ο όροφο. Πατώντας  στο τμήμα του Εφετείου που επιθυμείτε θα μεταβείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα:

Προϊστάμενος Γραμματείας

24610 23863

Βουλεύματα-Προμήθειες

24610 40317

Πολιτικό Τμήμα 

24610 40303

Ποινικό Τμήμα 

24610 36293