Διεύθυνση Γραμματείας Πρωτοδικείου

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Γραμματείας του Πρωτοδικείου Κοζάνης είναι ο Νικόλαος Δράμαλης (κεντρική είσοδος, 3ος όροφος,  πρώτο γραφείο αριστερά)

Τηλέφωνο Επικοινωνίας είναι: 24610 22741    

Στο Γραφείο αυτό επίσης:

  • Εκδίδεται η Επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης σε δικαστικά έγγραφα
  • Αποζημιώνονται  οι μάρτυρες που έχουν κληθεί από το Δικαστήριο για τα έξοδα πορείας και διαμονής τους, οι οποίοι είχαν καταθέσει την ημέρα του Δικαστηρίου  αίτηση στην αντίστοιχη υπηρεσία