Αιτήσεις για πιστοποιητικά Πρωτοδικείου Κοζάνης

Στο γραφείο του Τμήματος των  Πιστοποιητικών 2ος όροφος (τηλ. 24610 40005) κατατίθεται  και η αίτηση για Νομική Βοήθεια για υποθέσεις που αφορούν το Πρωτοδικείο. Πληροφορίες για την Νομική Βοήθεια   ΕΔΩ

Τα πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου, εκδίδονται από το Τμήμα των Πιστοποιητικών 2ος όροφος (τηλ. 24610 40005). Η  αίτηση μπορεί να κατατεθεί είτε με φυσική παρουσία είτε ηλεκτρονικά. Η ηλεκτρονική  υποβολή της αίτησης και των  δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται για την έκδοση πιστοποιητικού, γίνεται στο email  του Πρωτοδικείου Κοζάνης: protkoz@otenet.gr.

Πληροφορίες για ηλεκτρονική πληρωμή μεγαρόσημων  και παραβόλου ΕΔΩ

Οι  αιτήσεις που αφορούν σε θανόντα/θανούσα που απεβίωσε ΜΕΤΑ τις 28/2/2013, απευθύνονται αποκλειστικά στο Ειρηνοδικείο.

Οι  αιτήσεις που αφορούν σε θανόντα/θανούσα που απεβίωσε ΠΡΙΝ τις 28/2/2013, απευθύνονται και στο Πρωτοδικείο και  στο Ειρηνοδικείο.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Κατεβάσετε σε αρχείο WORD  την αίτηση που επιθυμείτε πατώντας αριστερό κλικ και  την συμπληρώνετε:


* Πατήστε και κατεβάσετε: Αίτηση για Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής  Φερεγγυότητας

Η έκδοση του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας πραγματοποιείται:

– είτε ηλεκτρονικά  μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου Δικαιοσύνης χωρίς φυσική παρουσία, πατώντας  ΕΔΩ

– είτε  με φυσική παρουσία καταθέτοντας την αίτηση συμπληρωμένη στο τμήμα Πιστοποιητικών του Πρωτοδικείου στο 2ο όροφο (τηλ 24610 40005).

– είτε  μέσω email αποστέλλοντας την αίτηση στο protkoz@otenet.gr συνοδευόμενη με την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση (e-dilosi)  από το gov.gr.  Για τη σύνδεση στο gov.gr χρειάζεται να έχετε κωδικούς taxisnet ή e-banking σε κάποια Τράπεζα  ή πιστοποιημένο λογαριασμό κινητού τηλεφώνου. Για την e-dilosi πατείστε ΕΔΩ

Πατήστε και κατεβάσετε την αίτηση που επιθυμείτε:  • Αίτηση μη Πτώχευσης-μη  εκκαθάρισης- μη εξυγίανσης
    ΠΡΟΧΟΧΗ! Το παρόν πιστοποιητικό, έχει αντικατασταθεί από το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας του οποίου η αίτηση βρίσκεται πιο πάνω