Όροι χρήσης

Όροι χρήσης – Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

1.      Ο διαδικτυακός τόπος https://www.dikastiriakozanis.gr/  ανήκει στην ιστοσελίδα Δικαστήρια Κοζάνης που εδρεύει στην Κοζάνη. Ο συγκεκριμένος διαδικτυακός τόπος, διαθέτει διαδικτυακές  υποδομές και εφαρμογές λογισμικού ανοικτού κώδικα, και προσφέρει σε όλους και πιο ειδικά στους δικηγόρους και στους πολίτες (εφεξής, χρήστης/επισκέπτης), υπηρεσίες ενημέρωσης, υπό τους παρακάτω όρους χρήσης. Η χρήση/επίσκεψη του συγκεκριμένου διαδικτυακού τόπου, προϋποθέτει ότι ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα κατά την πλοήγηση και την παραμονή του σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο, τους όρους  χρήσης όπως περιγράφονται.

2.       Ο παρών διαδικτυακός  τόπος χρησιμοποείται  αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και μόνο και έτσι  ώστε  να μην περιορίζεται ή να εμποδίζεται η χρήση του από τρίτους  και  η χρήση του γίνεται υποχρεωτικά σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου δεν επιτρέπεται να προβαίνει  σε πράξεις ή παραλείψεις εξαιτίας των οποίων είναι δυνατόν να προκληθεί βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεαστεί αρνητικά ή να τεθεί σε κίνδυνο η παροχή των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου προς τους πολίτες.
Η ιστοσελίδα Δικαστήρια Κοζάνης προσπαθεί  να είναι ακριβείς, αληθείς και επίκαιρες  οι εμφανιζόμενες πληροφορίες και το περιεχόμενό της στο διαδικτυακό  της τόπο, κατά το μέγιστο δυνατόν.   Σε καμία όμως περίπτωση η ορθή, έντυπη, έγγραφη και επίσημη πληροφόρηση που λαμβάνεται με τη φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου στο φυσικό χώρο της Υπηρεσίας των Δικαστηρίων Κοζάνης, δεν αντικαθίσταται από τις  καταχωρήσεις στην ιστοσελίδα. Σε περίπτωση  που η ηλεκτρονική καταχώριση διαφέρει από το  επίσημο  έγγραφο το οποίο είναι  θεωρημένο και υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο υπάλληλο σαφώς και ισχύει το δεύτερο. Ο παρών διαδικτυακός  τόπος δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει ούτε την επίσημη πληροφόρηση από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Υπηρεσίας καθώς και όποια επαγγελματική νομική συμβουλή και  νομικός χειρισμός παρέχεται για μία υπόθεση από την επιτόπια επίσκεψη και φυσική παρουσία του χρήστη/ επισκέπτη, ούτε και τις συμβουλές των εξειδικευμένων δικηγόρων  και νομικών συμβούλων. Για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του χρήστη/επισκέπτη αυτού του διαδικτυακού τόπου, η  ιστοσελίδα Δικαστήρια Κοζάνης, σε καμία περίπτωση δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης.

3.       Η ιστοσελίδα Δικαστήρια Κοζάνης  περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων προκειμένου ο χρήστης/ επισκέπτης να βρει σε αυτούς πληροφορίες που αναζητά, χωρίς αυτή η  παραπομπή να  αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεών τους ή αποδοχή του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Οι τρίτοι – φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο – είναι υπεύθυνοι αποκλειστικά για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους αλλά και για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκαλέσει η χρήση αυτών από τον χρήστη/επισκέπτη όταν αυτός αποκτά πρόσβαση σε αυτούς από τον  διαδικτυακό  τόπο https://www.dikastiriakozanis.gr/ .  Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται  ότι υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών με την επίσκεψή του  σε αυτούς τους  διαδικτυακούς τόπους τρίτων, μόλις αποχωρεί από το διαδικτυακό τόπο https://www.dikastiriakozanis.gr/

4.      Η ιστοσελίδα Δικαστήρια Κοζάνης  δεν είναι υπεύθυνη  για την καλή λειτουργία του δικτύου και  δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

5.      Η ιστοσελίδα Δικαστήρια Κοζάνης δεν ευθύνεται, σε καμία περίπτωση, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτού του διαδικτυακού τόπου. Επίσης δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, οι σχετιζόμενοι με αυτόν διαδικτυακοί τόποι ή οι διακομιστές και εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων παρέχεται οποιαδήποτε υπηρεσία στο χρήστη/επισκέπτη, αλλά ούτε την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους.

6.      Διά του παρόντα διαδικτυακού τόπου https://www.dikastiriakozanis.gr/  είναι δυνατόν να συγκεντρώνονται στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου τα οποία δεν είναι  προσωπικά,  χρησιμοποιώντας  τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου και άλλα παρόμοια όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία κατά την πλοήγηση κάθε χρήστη/επισκέπτη στο διαδίκτυο,  αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή του, αποθηκεύουν πληροφορίες όπως email ή   διεύθυνση κατοικίας κ.α., αλλά δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν παρέχονται από τον χρήστη/επισκέπτη ή σε αρχεία του υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη/επισκέπτη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του διαδικτυακού τόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.
Άλλα επίσης στοιχεία του χρήστη/επισκέπτη που είναι δυνατόν να συλλέγονται μπορεί να είναι ο  τύπος του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης/επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το μέγεθος της οθόνης της συσκευής του ώστε να προσαρμόζεται ανάλογα η απεικόνιση της ιστοσελίδας, το λειτουργικό του σύστημα, ο  παροχέας διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Όταν ο χρήστης/επισκέπτης κλείνει τον φυλλομετρητή του,  είναι δυνατόν τα cookies να μην σβήσουν από τον υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη. Ο χρήστης/επισκέπτης του παρόντος διαδικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση και περιήγηση ιστού (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση “cookies” σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης “cookies” σε καμία περίπτωση. Αν ο χρήστης/επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση “cookies” για την αναγνώρισή του, είναι πιθανόν οι λειτουργίες της ιστοσελίδας να φαίνονται περιορισμένες. Η συλλογή όλων των δεδομένων που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει Η ιστοσελίδα Δικαστήρια Κοζάνης μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου, τα οποία συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση – περιήγηση και χρήση του διαδικτυακού τόπου από τους χρήστες, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Ν. 2472/1997 (με τις τροποποιήσεις του Ν. 3625/2007) και Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Με αφορμή και σε πλήρη συμμόρφωση με το Νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) που τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαϊου 2018, η ιστοσελίδαhttps://www.dikastiriakozanis.gr/ ενημερώνει τους αναγνώστες της ότι διατηρεί και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα υπό το νέο νομικό πλαίσιο και ιδίως τις διατάξεις της Οδηγίας 680/2016 και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 . Η «επεξεργασία» συνιστά κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολά τους (με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων), όπως συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή,καταστροφή.
Mπορείτε να επικοινωνείτε  στα στοιχεία επικοινωνίας της ιστοσελίδας αν τυχόν χρειάζεστε  κάποια πληροφορία ή ενημέρωση.

7.      Οι όροι σύμφωνα με τους οποίους γίνεται χρήση  της παρούσας  ιστοσελίδας καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους είναι σύμφωνες με  το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.  Αν τυχόν διαπιστωθεί ότι κάποια διάταξη των ανωτέρω όρων  αντιτίθεται στο  ως άνω νομικό πλαίσιο ή παύσει να ισχύει, παύει αυτοδίκαια  να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

8      Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας Δικαστήρια Κοζάνης και του χρήστη/επισκέπτη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, στον παρόντα διαδικτυακό τόπο οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους. Η ιστοσελίδα Δικαστήρια Κοζάνης διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού του τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου, πάντα εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου.