Μονομελές (Πολιτικό Τμήμα)

Το πολτικό τμήμα του Μονομελούς του Πρωτοδικείου  βρίσκεται στο 2ο όροφο του Δικαστικού Μεγάρου και χωρίζεται σε δύο τμήματα.

Επιλέξτε το αντίστοιχο τμήμα για περισσότερες πληροφορίες: (τηλ. 24610 26759)

Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας                                   Τμήμα Τακτικής-Ειδικής  Διαδικασίας

Οι συνεδριάσεις των πολιτικών δικαστηρίων  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης λαμβάνουν χώρα κάθε 2η, 3η  και 4η Πέμπτη κάθε μήνα και ξεκινούν στις 10:00 π.μ., 11:00 π.μ., 12:00 μ.μ. εκτός αργιών.