Διεύθυνση Γραμματείας Εισαγγελίας Εφετών

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Γραμματείας της Εισαγγελίας Εφετών Δυτικής Μακεδονίας είναι ο Συμεών Τσινάρης

Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι  24610 22306

Για να συνδεθείτε με τον ιστότοπο της Εισαγγελίας Εφετών Δυτικής Μακεδονίας πατείστε ΕΔΩ