Πρωτοδικείο- Οδηγίες παράδοσης παραλαβής εκλογικού υλικού στις 9.6.2024

Τι θα πρέπει να έχουν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι εκτός και εντός  εκλογικού σάκου κατά την προσέλευσή τους στο Πρωτοδικείο Κοζάνης: Πρωτοδικείο – οδηγίες παράδοσης -παραλαβής εκλογικού σάκου