Σφραγίδα της Χάγης -Πού να απευθυνθώ

Για τη σφραγίδα της Χάγης  (APOSTILLE) που να απευθυνθώ;

Για να εκδοθεί Επισημείωση της Σύμβασης Χάγης (σφραγίδα της Χάγης) σε δικαστικό έγγραφο (δικαστική απόφαση, ποινικό μητρώο, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, πιστοποιητικό κλπ), πρέπει να προσκομίσετε:

α) θεωρημένο αντίγραφο του δικαστικού εγγράφου, β) ένα μεγαρόσημο των 3 ευρώ γ) ένα παράβολο των 10 ευρώ δ) την σχετική αίτηση

Η Σφραγίδα της Χάγης χορηγείται  στο γραφείο του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Γραμματείας του Πρωτοδικείου Κοζάνης στον 3ο όροφο (τηλέφωνο 24610-22741).

Την σχετική ΑΙΤΗΣΗ μπορείτε να την κατεβάσετε πατώντας ΕΔΩ

– ηλεκτρονική πληρωμή  του μεγαρόσημου

 μέσω της εφαρμογής e – Paravolo, στο πλαίσιο  ‘Αναζήτηση με κωδικό τύπου’ θα γράψετε  τον κωδικό 2032 (που αφορά σε μεγαρόσημο 3 ευρώ)

– ηλεκτρονική πληρωμή του παραβόλου των 10 ευρώ

μέσω της εφαρμογής e – Paravolo, στο πλαίσιο ‘Αναζήτηση με κωδικό τύπου’ θα γράψετε κωδικό 8221 (που αφορά σε Επισημείωση σε δικαστικής φύσης δημόσιο έγγραφο)

Οδηγίες για την ηλεκτρονική πληρωμή στην εφαρμογή e – Paravolo  ΕΔΩ

 σφραγιδα χαγησ χαγης