Βουλεύματα Πρωτοδικείου

Τα βουλεύματα του  Πρωτοδικείου Κοζάνης δημοσιεύονται από την Γραμματέα της Ανάκρισης Καλλιόπη Σεραφείμ (1ος όροφος).

Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 24610 22115