Αποζημίωση Μαρτύρων

Δικαιούμαι αποζημίωση ως μάρτυρας;

Σύμφωνα με το άρθρο 230 παρ1 Κ.Π.Δ.:” οι μάρτυρες αποζημιώνονται για τα έξοδα της πορείας και της διαμονής τους, εκτός εάν κατοικούν στον τόπο όπου βρίσκεται η αρχή ενώπιον της οποίας καλούνται να εμφανιστούν ή σε απόσταση έως πενήντα (50) χιλιομέτρων από αυτόν. Η αποζημίωση προσδιορίζεται από την αρχή που τους καλεί όταν εκδίδει την κλήση. Κάτω από την κλήση σημειώνονται με αριθμούς και ολογράφως τα χιλιόμετρα για τη μετάβαση του μάρτυρα και τα δικαιώματα που πρέπει να του καταβληθούν για την πορεία και την αποζημίωση ημεραργιών σύμφωνα με τις διατάξεις της ποινικής διατίμησης”.

Μετά το πέρας της εξέτασής του, ο  μάρτυρας απευθύνεται στον γραμματέα της έδρας  ή σε άλλο γραμματέα της ίδιας υπηρεσίας (π.χ. Εφετείου), για να καταθέσει αίτηση-υπεύθυνη δήλωση αποζημίωσης οδοιπορικών.

Για να κατεβάσετε την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση αποζημίωσης μάρτυρα, πατείστε ΕΔΩ

Πρέπει να έχετε μαζί σας :

– την ταυτότητά σας

– την κλήση της αρχής που την εξέδωσε

– φωτοτυπία του βιβλιαρίου τράπεζας από όπου προκύπτει το IBAN του λογαριασμού του οποίου είστε δικαιούχος, στον οποίο και θα κατατεθούν τα χρήματα της αποζημίωσης